Ми економимо Ваші гроші
ua ru
Телефон диспетчера:+38 050 331 34 04

Даний розділ сайту призначений для жителів та співробітників "Київської Комунальної Компанії", метою якого є надання максимальної інформації щодо нормативної та законодавчої бази, відносно тарифів та різноманітних аспектів керуючої компанії..

Проект посадової Інструкції охоронцю території буд. №7 по вул. Ю. Кондратюка.

Проект посадової Інструкції

охоронцю території буд. №7 по вул. Ю. Кондратюка.

1. Загальні положення.

1.1 Інструкція охоронцю території буд. №7 по вул. Ю. Кондратюка (надалі - об’єкт ), розроблена відповідно до вимог законодавства України , визначає порядок організації служби, завдання, обов’язки, права та відповідальність охоронців.

1.2. Робота охоронців організовується черговими змінами за графиком. Зміна складає два охоронця, один з них – старший зміни. Час роботи зміни — 24 години. Особам змін під час чергування по черзі надаються перерви для вживання їжі та короткочасного відпочинку; у денний час дозволяється відпочивати лежачи (спати) за час чергування по 2 години кожному, в кімнаті охорони у визначений старшим зміни час, без взуття й не роздягаючись.

1.3. Усунути від служби осіб чергової зміни може тількі їх безпосередній начальник. У випадку захворювання охоронця, організується його заміна встановленим порядком.

1.4. У період чергування один охоронець зобов’язаний перебувати у приміщенні охорони біля шлагбауму на в’їзді з вул. Кондратюка, другий охоронец - постійно пересуватись по території об’єкта та наглядати за віддаленою частиною об’єкта. Охоронець пересувається за маршрутом руху пішки, роблячи короткі зупинки для огляду місцевості, технічних засобів охорони й огорожі, а також для доповіді в приміщення охорони про несення служби або подачі визначеного сигналу.

1.5. При спробі проникнення сторонніх осіб на об’єкт та осіб підозрюваних у вчиненні злочину на об’єкті ( угон, пошкодження автомобилю в т. ч. з – поза огорожи території об’єкта, крадіжка майна з автомобілю та з території об’єкта, тощо ), а також осіб, які не виконали законної вимоги персоналу охорони у зв’язку з виконанням ними службових обов’язків, надіслати сигнал тревоги через тривожну кнопку або повідомити про подію черговому райвідділу МВС Оболонського району, затримувати їх і негайно передавати до органів внутрішніх справ.

Підставою для затримання є випадки:

- коли особу застали при крадіжці чи псуванні майна приналежного до об’єкта, вчиненні злочину по відношенню до мешканців будинку, членів їх родин або відвідувачів що перебувають на території об’єкта або безпосередньо після його вчинення;

- коли очевидці, в тому числі й потерпілі, прямо вкажуть на дану особу, що саме вона вчинила злочин;

- коли на підозрюваному, на його одязі або при ньому буде виявлено сліди злочину.

1.6. Забезпечувати недоторканність місця вчинення протиправних дій щодо майна об’єкта, автомобилів мешканців або відвідувачів що перебувають на території об’єкта до прибуття представників правоохоронних органів.

1.7. У разі нападу на об’єкт або виникнення реальної загрози захоплення прімищення охорони, проникнення до нього агресивно налаштоаної групи громадян необхідно:

- натиснути на тривожну кнопку виклику групи швидкого реагування;

- зачинити вхідні двері в прімищення охорони;

- про подію негайно доповісти черговому по райвідділу МВС Оболонського району або за телефоном – 102, викликати працівників МВС та за допомогою засобів активної оборони здійснювати свій захіст та майна об’єкта до їх прибуття. Про подію та її наслідки доповісти власному керівництву та диспетчеру Управляючої компанії.

1.8. Надавати першу допомогу особам, які потерпіли від нещасних випадків, або при припиненні злочинних посягань.

2. Права співробітників охорони.

2.1. Співробітники охорони під час виконання службових обов’язків мають право:

2.1.1 Вимагати від мешканців та відвідувачів об’єкта припинення протиправних дій, які порушують права визначені законодавством по відношенню до інших мешканців, додержання режиму відпочинку та тиші у визначені дні та години правил спільного проживання в багатоквартирному будинку, встановленого порядку на територіі об’єкта;

2.1.2. Затримувати й доставляти в службові приміщення охорони для встановлення особи осіб, які вчинили порушення чи знаходяться без належних підстав на території об’єкту та передавати їх до органу внутрішніх справ для прийняття відповідного рішення;

2.1.3. Застосовувати до порушників заходи фізичного впливу, засоби індивідуального захисту та активної оборони, у порядку передбаченому законодавством.

2.1.4. Складати відповідно до законодавства й передавати на розгляд уповноважених законодавством органів необхідні документи на осіб, які вчинили злочин на об’єкті охорони, негайно повідомляти про це диспетчера Управляючої компанії;

2.1.5. При необхідності, проводити огляд транспортних засобів і перевіряти відповідність матеріальних цінностей, які вивозяться за межі території об’єкта;

2.1.6. Інші права, які передбачені Конституцією України та законодавством України з питань охорони прав людини та власності.

3. Завдання та обов’язки співробітників охорони.

На співробітників охорони покладаються завдання і обов’язки, що визначаються законодавством України, а також Положенням про охорону будинку, цією Інструкцією затвердженими рішенням Загальних зборів мешканців будинку або за їх дорученням керівником Управляючої компанії.

Охоронец під час чергування зобов’язаний :

3.1. Знати функціональні обов’язки, порядок несення служби, міри безпеки, особливості розташування об’єкта, вразливі місця, установлені технічні засоби охорони і протипожежного захисту та уміти застосовувати їх.

3.2. Своєчасно прибути на чергування та прийняти від тих, кого змінюють:

3.2.1. Службову документацію, засоби сігнализації, зв’язку і пожежної безпеки, майно за описом, порядок і чистоту в приміщенні охорони та на прилеглій до нього території.

3.2.2. Старший зміни, який заступає, зобов’язаний про всі виявлені недоліки зробити запис у книзі приймання та здавання чергувань і спільно зі зміною, що змінюється, вжити заходів щодо їх усунення.

3.2.3. Про приймання і здавання чергування та виявлені недоліки, старші чергові змін доповідають особисто ( по телефону ) своєму керівництву та майстру будинку.

3.3. Суворо дотримуватись вимог чинного законодавства та цієї Інструкції, бути одягнутим за спеціяльною формою одягу, мати в наявністи службове посвідчення та охайний зовнішний вигляд, виявляти культуру та чемність у спілкуванні з громадянами; не розголошувати відомості про мешканців будинку та їх транспортні засоби, стан і чисельність охорони об’єкта, його оснащеність охоронною і охоронно-пожежною сигналізаціями.

3.4. Пильно охороняти об’єкт, забезпечити неухильнє дотримання встановленого перепускного та внутрішньооб’єктового режиму; шлагбаум тримати постійно зачиненим, двері до прімищення охорони повинні бути постійно зачинені на замок; допускати на територію об’єкта транспортні засоби мешканців що мають електронні ключі доступу або згідно із списком затвердженим керівником Управляючої компанії.

3.5. У разі аварії або пошкодження автомобиля на території об’єкта, викликати за телефоном власників пошкоджених автомобилів у разі їх відсутності, забезпечити недоторканність місця події до прибуття представників правоохоронних органів та доповісти диспетчеру Управляючої компанії. Коли причини пошкодження автомобилю не встановлені, викликати власника цього автомобилю та працивніка ДАІ.

3.9. У разі вимкнення електроенергії, відмов телефоного зв’язку, систем відеоспостереження та роботи шлагбауму, доповісти диспетчеру Управляючої компанії для вжиття заходів до їх поновлення.

3.10. При виявленні джерела загоряння на об’єкті, або на його території в наслідок чого виникла реальна загроза знищення майна об’єкта або транспортних засобів мешканців чи відвідувачів, негайно повідомити чергового пожежної охорони за телефоном – 101, доповісти диспетчеру Управляючої компанії і, дотримуючись особистої безпеки, вжити заходів щодо ліквідації пожежі, не послаблюючи спостереження за об’єктом охорони. За наявності потерпілих, викликати швидку медичну допомогу.

3.11. Підтримувати порядок та чистоту на теріторії об’єкта, не допускати на територію бродячих собак та кішок.

3.12. Не дозволяти власникам автотранспортних засобів порушувати правила паркування транспортних засобів на території об’єкта, заїзд на зелені зони та тротуари.

3.13. Не дозволяти розведення вогню на території об’єкта.

3.19. У разі прибуття працивніків МВС, державних та інших органів, перевіряти службові посвідчення, до розмов з прибулими не вступати, негайно доповідати диспетчеру Управляючої компанії та діяти за його вказівками.

Охоронцю під час чергування забороняється :

3.3.1. Допускати на територію об’єкта сторонніх осіб та автомобилі, щодо яких відсутня інформація в списках Управляючої компанії або щодо пропуску яких не звертались мешканці будинку чи власники нежитлових приміщень.

3.3.2. Знайоміти зі службовими документами, розголошувати інформацію про відомості із приватного життя мешканців будинку, власників та працівників нежитлових приміщень, номери їх автомобилів та телефонів, що стали відомі у зв’язку з виконанням службових обов’язків.

3.3.4. Самовільно залишати місце служби, змінювати порядок її несення, відволікатись від виконання обов’язків та послаблювати пильність ( вести розмови, які не пов'язані зі службою, спати, читати,тощо ), одержувати від сторонніх осіб будь-які предмети.

3.3.6. Вживати алкогольні напої та палити на території об’єкта.

Повернення до списку